Դեղի կողմնակի ազդեցության վերաբերյալ առաջնային հաղորդում

Այստեղ Դուք կարող եք հայտնել դեղի, պատվաստանյութի կամ բուսական ծագման դեղի կիրառումից դիտված կողմնակի ազդեցության դեպքի մասին

 * = Պարտադիր լրացման դաշտ, = Օգնություն տվյալ դաշտը լրացնելու համար

Հաղորդող
էլ. հասցե *
Լեզուն *
Հաղորդող *
Լրացնել նշանները ճիշտ այնպես ինչպես պատկերված է *